Badanie u yteczno ci stron internetowych

Cover des Buches Badanie u yteczno ci stron internetowych (ISBN: 9783639890136)
Bestellen bei:

Zu diesem Buch gibt es noch keine Kurzmeinung. Hilf anderen Lesern, indem du das Buch bewertest und eine Kurzmeinung oder Rezension veröffentlichst.

Auf der Suche nach deinem neuen Lieblingsbuch? Melde dich bei LovelyBooks an, entdecke neuen Lesestoff und aufregende Buchaktionen.

Inhaltsangabe zu "Badanie u yteczno ci stron internetowych"

W ci gu ostatnich lat dominuj cym rodkiem masowego przekazu sta si Internet. Kolejne strony WWW pojawiaj si na serwerach ka dego dnia. W dobie rosn cego znaczenia e-marketingu w dzia alno ci przedsi biorstw, projektanci serwisów internetowych zacz li d y , by witryny sta y si przyjazne dla u ytkownika. W tym celu podejmowano dzia ania dla potrzeb serwisów, oparte na przeprowadzonych testach u yteczno ci, których rezultaty stanowi y fundament dla ustalania zasad u yteczno ci stron WWW. Rozstrzygni cia problemów u yteczno ci zacz to poszukiwa zarówno w ród dorobku nauk informatycznych, jak i innych dziedzin, takich jak psychologia. Ksi ka przedstawia analiz problematyki u yteczno ci, w kontek cie projektowania i przeprowadzania testów stron internetowych. Wst p teoretyczny dotyczy procesów poznawczych oraz strategii korzystania przez typowego u ytkownika z portali WWW, oraz stanowi przegl d zasad projektowania ukierunkowanego na u ytkownika. Na tej podstawie przeprowadzono badania w asne wybranego serwisu internetowego, prowadz ce do jego oceny i zmiany. Pozycja ta, jako kompilacja zasad web usability, mo e by szczególnie przydatna dla osób, które chc si zapozna z t tematyk , jak i dla twórców witryn internetowych.

Buchdetails

Aktuelle Ausgabe
ISBN:9783639890136
Sprache:Polnisch
Ausgabe:Flexibler Einband
Umfang:96 Seiten
Verlag:Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Erscheinungsdatum:25.02.2014

Rezensionen und Bewertungen

Neu
0 Sterne
Filtern:
 • 5 Sterne0
 • 4 Sterne0
 • 3 Sterne0
 • 2 Sterne0
 • 1 Stern0
 • Sortieren:

  Ähnliche Bücher für noch mehr Lesestunden

  Gespräche aus der Community zum Buch

  Neu
  Starte mit "Neu" die erste Leserunde, Buchverlosung oder das erste Thema.

  Stöbern in Sachbücher

  Was ist LovelyBooks?

  Über Bücher redet man gerne, empfiehlt sie seinen Freunden und Bekannten oder kritisiert sie, wenn sie einem nicht gefallen haben. LovelyBooks ist der Ort im Internet, an dem all das möglich ist - die Heimat für Buchliebhaber und Lesebegeisterte. Schön, dass du hier bist!

  Mehr Infos

  Buchliebe für dein Mailpostfach

  Hol dir mehr von LovelyBooks